همه ی نوشته ها در: مقالات

آزمون جامع پایه سوم شماره-۲

jQuery(document).ready(function($) { $('#iphorm-5aade0c2eec03').iPhorm({"id":19,"uniqueId":"5aade0c2eec03","useAjax":true,"successMessageTimeout":10,"resetFormValues":"","clElementIds":[],"clDependentElementIds":[],"centerFancybox":true,"centerFancyboxSpeed":true}); if ($.isFunction($.fn.qtip)) { $('.iphorm-tooltip-hover', iPhorm.instance.$form).qtip({ style: { classes: 'qtip-plain qtip-shadow' }, position: { my: 'left center', at: 'right center' } }); $('.iphorm-tooltip-click', iPhorm.instance.$form).qtip({ style: { classes: 'qtip-plain qtip-shadow' }, position: { my: ... ادامه مطلب »

اختلالات یادگیری را بشناسید

✏️گاهی تشخیص اختلالات یادگیری در کودکان می‌تواند بسیار سخت باشد زیرا هیچ لیست قطعی برای تشخیص این اختلالات وجود ندارد و علائم در کودکان مختلف، متفاوت است. همچنین بسیاری از کودکان سعی در پنهان کردن … ادامه مطلب »